Κουζίνα | Δεσύπρης Νίκος 

Νικόλαος Δεσύπρης

Εργαστήριο Μαρμαρογλυπτικής

 

Αρχική

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

 

 

Συλλογές:

 

Υπέρθυρα

Φεγγίτες

Τζάκια

Παράθυρα

Κρήνες

Διακοσμητικά

Μπάνιο

Κουζίνα

Εκλησιαστικά

Επιγραφές

Διάφορα

 

- - Κουζίνα - -

1

Χειροποίητος μαρμάρινος Νεροχύτης με Αμπέλι, Παλαιωμένος

2

Χειροποίητος μαρμάρινος Πάγκος και Νεροχύτης Κουζίνας

3

Χειροποίητος μαρμάρινος Εξωτερικός Πάγκος και Νεροχύτης Κουζίνας